с. Козятин, храм апостола і евангеліста Луки
с. Козятин, храм апостола і евангеліста Луки