с. Пляхова, храм праведної Анни
с. Пляхова, храм праведної Анни